Обука за архитектонско моделирање со користење на Rhino + Grasshoper

Рана божиќна пријава : 8000 ден

Регуларен износ 18000 ден.

Траење : во договор со групата и менторот ќе се договорат датите за одржување на обуката.

МЕЛЕЕМ организира 10 дневна интензивна обука за архитектонско моделирање со користење на Rhino + Grasshopper.

Програмата на оваа обука е базирана врз програмата на Архитектонскиот Факултет во Грац, Австрија од предмети кои се предаваат на Институтот за Архитектура и Медиуми.

Проект од програмата на IAM, во кој има учествувано Кристијан Ристоски

Rhinoceros 3D e софтвер за 3D моделирање со збир на комплексни 3Д алатки, кои овозможуваат создавање на сложени форми со голема прецизност и детали. Софтверот е компатибилен со повеќето програми за дизајн, техничко цртање, прототипови, рендерирање и илустрација.

Проект од програмата на IAM, во кој има учествувано Кристијан Ристоски

Rhino најчесто се користи во архитектурата, инженерство, индустриски и автомобилски дизајн.

Grasshopper е Plugin за алгоритамско моделирање во Rhino кој користи визуелен програмски јазик и се користи како параметриска алатка за дизајн. Со помош на Rhino + Grasshopper може да се создадат најразлични параметрички решенија во архитектурата и моментално е еден од најакутелните програми на светската архитектонска сцена.

Проект од програмата на IAM, во кој има учествувано Кристијан Ристоски

Со помош на овој софтвер се моделираат структури во најразлични форми, карактеристично е тоа што се користи параметрички дизајн кој како таков овозможува менување на формата врз основа на претходно дадени параметри.

Проект од програмата на IAM, во кој има учествувано Кристијан Ристоски

Ментор на оваа обука ќе биде Кристијан Ристоски.
Можете да го погледнете повеќе за неговата интернационална работа на вебинарот

Кристијан е млад архитект во Грац, Австрија со повеќегодишно искуство во областа на дигиталните медиуми во архитектурата и дизајнот со акцент на дигитализација, дигитална фабрикација, параметрички дизајн и архитектонска визуализација. Своето знаење досега успешно го има пренесено на голем број студенти од TU Graz како асистент и истражувач на Институтот за Архитектура и Медиуми при Техничкиот Универзитет Грац, Австрија. Професионалното искуство го пренесува од многубројни соработки со архитектонски бироа низ Европа и долгогодишна работа во бироа за Архитектонска визуализација.

Дел од неговата работа и повеќе информации можете да најдете на: https://iam.tugraz.at/
https://ristoski.com/

Рана божиќна пријава : 8000 ден

Последен ден за Божиќна пријава е 7ми јануари.

Регуларниот износот за обуката е 18.000 ден.  

Овој износ треба да се уплати преку банка (препорачливо со електронско банкарство или на шалтер)
Сметка на налогопримач
210068847250276
Назив на налогопримач
Здружение за развој на урбана култура и актуелизација на простор МЕЛЕЕМ Скопје
Адреса на налогопримач
Карпош – Скопје
Цел на дознака
Партиципација за обука

Уплатницата треба да ја испратите на email info@meleemskopje.com
subject line: пријава за Rhino +Grasshoper

Со пријава на обуката се согласувате со Правилата за учество во активност организирана, коорганизирана или поддржана од МЕЛЕЕМ Скопје. 

Доколку се пријавите и го откажете вашето присуство заради лични причини, уплатените средства за партиципација можат да се вратат до 14 дена по уплатата. 

Доколку имате прашања за обуката поставете ги на info@meleemskopje.com

Подолу можете да видите проекти во кои учествувал Кристијан користејќи го софтверот.