РЕДИЗАЈН НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ – СКОПЈЕЛокација ПЛОШТАД БАЛЕТ БАЛЕТ – е  преобликувачката интервенција  на плоштадот Балет, кој претставува мал урбан џеб во самиот центар на град Скопје. Во суштината на концептот  лежи трансформабилност, односно можност да се менува просторот во различни временски интервали. Новото решение се состои од интервенции кои содржат нови елементи за седење, нови елементи … Continue reading