Програма

Обуката ќе се одвива по следната програма:

ДЕН 1

Предавање: Уредување на основа
Индивидуална работа
Консултации со ментор за алатките
Финална индивидуална работа

Проект на Сара Симоска Архитектура

ДЕН 2

Предавање: Уредување на пресек и фасада
Индивидуална работа
Консултации со ментор за алатките
Финална индивидуална работа

Проект на Сара Симоска Архитектура

ДЕН 3

Предавање: Уредување на рендер
Индивидуална работа
Консултации со ментор за алатките
Финална индивидуална работа

Проект на Сара Симоска Архитектура

ДЕН 4

Предавање: Уредување на дијаграм
Индивидуална работа
Консултации со ментор за алатките
Финална индивидуална работа

Проект на Сара Симоска Архитектура

ДЕН 5

Работа во различни формати на цртеж, зачувување на цртежите и внесување на други цртежи во форматот.
Индивидуална работа
Консултации со ментор за алатките
Финална индивидуална работа

ДЕН 6

– Анализа на вашите проекти кои би можеле да ги претставите во портфолио
– Селекција на специфични цртежи од избраните проекти
– Потенцирање што може да се доработи во тие цртежи
– Индивидуална работа 

ДЕН 7

– Организација на портфолиото по страни
– Категоризација на проектите и организација на една страна 
– Индивидуална работа

Дел од цртежите од нашите претходни учесници на оваа обука:

Доколку имате прашања пишете ни емајл на info@meleemskopje.com