Правилник за учешће у активностима које организује, суорганизује и подржава МЕЛЕЕМ Скопје

Члан 1

Овим правилником регулише се однос између Удружења МЕЕЛЕМ Скопје у коме се налази као организатор, суорганизатор и подржавалац активности и догађаја и учесника у активностима и манифестацијама.

Члан 2

Сва лица која се пријаве и присуствују активностима које организује, суорганизује или подржава МЕЛЕЕМ Скопје, сагласни су са следећим тачкама правилника:

 • Све активности (радионице, обуке, семинари, предавања, вебинари, изложбе, теренске акције и др.) МЕЛЕЕМ-а Скопље су јавног карактера у складу са статутом организације, члан 23.
 • Сви учесници у активностима које организује, суорганизује или подржава МЕЛЕЕМ сносе личну одговорност за своје опште здравље
 • Сви учесници у активностима дужни су да понесу одговарајућу опрему која је наведена за потребе активности (листови, прибор за цртање или писање, лаптоп, камера, метар итд.)
 • Сви учесници су одговорни за сву опрему коју носе током радионице и водиће рачуна да опрему не оштете. У случају оштећења учесник сноси трошкове за то.
 • Сви учесници су дужни да буду опрезни и да се понашају пристојно у просторијама у којима се активност одвија
 • Сви учесници су у обавези да не вређају остале учеснике радионице по расној, националној, полној, партијској и било којој другој основи
 • Како су активности јавног карактера, МЕЛЕЕМ ангажује фотографа који фотографише активности које се одвијају током активности
 • Фотографије које су фотодокументоване МЕЛЕЕМ може користити као свој радни портфолио да представи свој рад у апликацији за грантове, спонзорства, локалне и међународне сарадње, објављује нове позиве за нове активности и друго. Ове фотографије ће бити објављене на:

Сајт МЕЛЕЕМ Скопје www.meleemskopje.com

Инстаграм профил https://www.instagram.com/meleemskopje/

Facebook профил https://www.facebook.com/skopjemeleem

Youtube канал https://www.youtube.com/channel/UCix6LLrDQU3IvMqlPn_31lg

 • Уколико лице које учествује у некој активности коју организује, суорганизује или подржава МЕЛЕЕМ, из личних разлога не жели да објави фотографије свог лица на боардинг каналима МЕЛЕЕМ-а и за друге потребе удружења, треба да напише е-маил захтев на  info@meleemskopje.com. Фотографија те особе биће уклоњена у року од 48 сати од слања захтева.
 • Уколико се на фотографијама налазе малолетна лица, МЕЛЕЕМ се обавезује да затражи захтев за коришћење фотографија за претходно наведене потребе родитеља или старатеља.
 • Сви цртежи, дијаграми, колажи, концепти, рендери и сви графички прилози који буду направљени током активности коју организује, суорганизује и подржава МЕЛЕЕМ Скопје, биће транспарентно и јавно објављени и доступни јавности путем свих интернет канала удружења. Такође, биће доступна за бесплатно преузимање као отворена библиотека у циљу даљег коришћења за друге истраживаче о одређеним темама, а са крајњим циљем остваривања циљева МЕЛЕЕМ-а регулисаних статутом.