Обуки и вебинари

Вебинар ACIMVB, 13-14ти Јуни, регистрација за учество 300 ден
Обука за архитектонски цртеж
15-18ти јуни, регистрација за учество 2000 ден

Обука за 3Д визуелизација со користење на 3ds Max и Corona
15-29ти Јуни регистрација за учество 9000 ден, за студенти

Пријавените на обуките добиваат бесплатна регистрација за вебинарот ACIMVB