Obuke za arhitektonko modelovanje i crtez

OD 10. DO 21. JANUARA 2021. GODINE
u dogovoru sa grupom i mentorom termini obuke biće dogovoreni