Градот, повеќе од било кога, има потреба од активна вклученост на сите актери: институциите, граѓаните, образовните институции, организациите, но и бизнисите и економскиот сектор. Доколку сакаме, а веруваме дека сите сакаме, градот да биде поубав, поздрав, поквалитетен за сите нас, треба да превземеме некакви активности за остварување на овие желби и цели. 

Кои сме ние, МЕЛЕЕМ?

МЕЛЕЕМ Скопје, е организација која што од 2013та година се занимава со активности со главна цел : препознавање и унапредување на јавни простори во градот со голем квалитет, но се запоставени од страна на институциите и граѓаните. Низ низа на различни активности МЕЛЕЕМ ја остварува оваа цел и тоа, преку организација на: 
предавања и дискусии на архитекти и други активни креативни лица во градот 
работилници за студенти по архитектура за дизајн на урбана опрема
работилнции за сите граѓани за предложување на идеи за потенцијални јавни простори, нивно унапредување, проблеми и решенија за градот
активни кампањи на социјални медиуми со цел подигање на свеста за градот, и одржлив живот
објавување дигитални содржни во форма на блог текст на вебсајт, со цел информирање на граѓаните за креативни и инспиративни личности и добри пракси

Како можете да ни помогнете?

Доколку сте компанија која што сака да инвестира во градот и неговиот развој, можете да инвестирате во некои од нашите активности. Со тоа 


ТИМ МЕЛЕЕМ  се состои од архитекти, економисти, правници, и останати креативни лица кои што секојдневно работат на нови идеи, вмрежувања, препознаваат квалитетни јавни простори и нови и интересни луѓе во градот. 

500€ / 1 месец
ШТО ДОБИВАТЕ?

Промоција на вашиот бренд на:
– нашите социјални медиуми (1 post, 1 reel)
– наш настан (ваши промо материјали)


За потребите на нашите активности: предавања, работилници, дискусии, изложби,… изнајмуваме простор. Можете да инвестирате со покривање на трошокот за изнајмување на простор.

500€ / 1 месец

ШТО ДОБИВАТЕ?

Промоција на вашиот бренд на:
– нашите социјални медиуми (1 post, 1 reel)
– наш настан (ваши промо материјали)

За време на нашите активности: предавања, работилници, дискусии, ангажираме надворешни предавачи кои што имаат различно и уникатно, а пред се инспиративно искуство. Веруваме дека тие ќе бидат дополнително мотивирани, кога нивниот настап е финансиран. 

500€ / 1 месец

ШТО ДОБИВАТЕ?

Промоција на вашиот бренд на:
– нашите социјални медиуми
– наш настан


Нашите активности се документираат со фото и видео, и тие материјали се објавуваат на нашите социјални медиуми, вебсајт и други медиуми. 

250€ / 1 месец

ШТО ДОБИВАТЕ?

Промоција на вашиот бренд на:
– нашите социјални медиуми
– наш настан


Како резултат на нашите работилници, се изработува урбана опрема во јавен простор. 

10.000€ / 1на интервенција

ШТО ДОБИВАТЕ?

Промоција на вашиот бренд на:
– нашите социјални медиуми
– наш настан
– лого од вашиот бренд на интервенцијата

За секој настан и работилница, потребни се освежителни пијалаци и закуска, која ќе ги освежи нашите учесници. Доколку сте фирма која што произведува пијалаци, можете да донирате за нашите настани, или можете да донирате финансиски износ. 

300€ / 1 месец

ШТО ДОБИВАТЕ?

Промоција на вашиот бренд на:
– нашите социјални медиуми
– наш настан
– лого од вашиот бренд на интервенцијата


Како и секое останато правно лице, МЕЛЕЕМ има административни трошоци: банкарски провизии, сметководство, правна помош, одржување на вебсајт,…

100€ / 1 месец

ШТО ДОБИВАТЕ?

Промоција на вашиот бренд на:
– нашите социјални медиуми
– наш настан