Ако сакаш да си успешен архитект треба да вложуваш колку што е можно повеќе во себе

Симона Филипова беше дел од октомвриската група на студенти на МЕЛЕЕМ кои ја посетуваа обуката за 3Ds Max + Vray, но уествуваше и на нашата обука за Photoshop, па сега паралелно ги користи двата софтвери за добивање на подобри рендери.

Поразговаравме со неа за нејзиното искуство со изучување на софтверот, причините зошто се запишала на обуката, а во прилог на ова интервју споделуваме и дел од нејзините рендери. Way to go girl!

Симона, успешно ја заврши обуката за 3Ds Max + Vray на МЕЛЕЕМ Скопје. Кој дел од обуката/ материјалот ти беше најинтересен, а кој најпредизвикувачки? 

Од целосната обука за 3Ds Max+ Vray најинтересен дел ми беше делот со рендерирање, кога со секој нареден рендер добивав се пореалистични рендери. Додека предизвик чуствував во нанесување на материјалите на самиот модел. Сепак целата постапка во работата на овој софтвер ми беше предизвикувачка и возбудлива.

Дали почна да го користиш софтверот откако ја заврши обуката? 

Да, бидејќи после секоја обука секој треба самостојно да се надградува и да вложува во себе. Па така со колку поголемо вежбање и практика се добиваа поголем успех.

На кој начин ти помогна обуката за 3Ds Max + Vray? 

Со оваа обука се спознав доволно со софтверот за да можам да работам на него самостојно и повешто, да правам пореалистични рендери кои сепак се повеќе привлечни за човековото око.

Зошто ја избра токму оваа обука? 

Бидејќи кога ги разгледувам огласите за работа во архитектонските бироа во Македонија, и кога разгледувам проекти како и од нашата држава така и на светско ниво, забележав дека еден од најбараните и најкористените софтвери е токму 3Ds Max + Vray.

Дали сметате дека е неопходно да се вложува во неформално дополнително оразование за да се има успешна кариера во областа на архитектурата? 

Апсолутно, ако сакаш да си успешен архитект треба да вложуваш колку што е можно повеќе во себе. Ваквите курсеви и академии помагаат да се совладаат многу повешто и побрзо софтверите кои помагаат за правење многу подобри проекти со добивање дирекни дирекции при употреба на софтвери.

Информирај се за следната обука за 3Ds Max + Vray која почнува од 21 февруари 2022.

Запиши се најдоцна до 25 јануари и искористи го празичниот попуст од 12.000 денари.