Дигитализација на станбени згради во Скопје – free download

Од 17ти до 28ми август се одржа онлајн обука за користење на Bim софтверот Revit за изработка на архитектонски цртежи.

Како задача на учесниците им беа зададени станбени згради од Скопје изградени во шеесетите и седумдесетите години на дваесетиот век.

Цели на оваа обука беа:
– едукација на студентите и младите архитекти за користење на BIM софтверот Revit
– дигитализација на постоечки станбени згради во Скопје

Софтверот Revit се користи во целиот свет за изработка на проекти од сите размери, со помош на оваа обука учесниците стануваат поконкурентни на локалниот и светскиот пазар.

Дигитализацијата на станбените згради е важна за истражувања во станбената архитектура во нашата земја. Овие материјали ќе бидат достапни онлајн како бесплатна датотека за сите истражувачи во ова поле.

Ментор
архитект Сара Симоска

Учесници
Иван Николовски
Елена Златеска
Леона Соломовска
Јана Димовска
Александра Цветковска
Мартина Блажеска
Радмила Јосифоска
Вјоса Сарачини
Катерина Цветковска
Марија Трајаноска
Теодора Петрушевска

Кула 1
Проектантско биро ГП Бетон
проектант арх. В. Филевски дипл. инг.
дигитализација од Мартина Блажеска
Блок 4
Проектантско биро ГП Бетон Скопје
проектант арх. Т. Јаневски канд. инг.
дигитализација Марија Трајаноска
Кула 4
Проектантско биро ГП Бетон Скопје
Проектант арх. В. Филевски дипл. инг.
дигитализација Радмила Јосифоска
Блок 2
Проектантско биро ГП Бетон Скопје
проектант арх. Т. Јаневски канд. инг.
дигитализација Катерина Цветковска
Кула 3
Проектантско биро ГП Бетон
проектант арх. В. Филевски дипл. инг.
дигитализација од Јана Димовска
Станбена зграда Карпош
проектант дипл. арх. И. Карчицки инг.
дигитализација од Елена Златеска
Станбена кула Карпош 1
проектантско биро ГП Бетон Скопје
проектант дипл. арх. Симеон Симоски инг.
Дигитализација од Вјоса Сарачини
Супермаркет Карпош
проектантско биро ГП Бетон Скопје
проектант дипл. арх. Симеон Симоски инг.
дигитализација од Александра Цветковска
Романски згради
дигитализација од Теодора Петрушевска

Обуката е дел од листата на обуки за дигитални вештини од Министерството за Образование и наука на Република Северна Македонија

запиши се на некоја од нашите обуки