БЕЛА НОЌ

EN|MK

Следете нè:  fb icon google_circle_black-128 64x64 youtube instagram-icon

Бела ноќ е инсталација која беше поставена во Градскиот парк во Скопје на 04.10.2014. Инсталацијата е изработена од МЕЛЕЕМ како дел од програмата на годишниот настан “Бела ноќ” организиран од Младинскиот културен центар – Скопје.

Инсталацијата симболизира бело осветлено небо во Градскиот парк. Локацијата е избрана помеѓу дрвјата заради амбиенталноста на шумата и гранките и темнината која тие ја носат. Светлата мрежа составена од 49 полиња создава бела рамнина над една од патеките во паркот. Луѓето кои поминуваа низ оваа патека, близу Школка, немоновно поминаа под осветленото небо на Белата ноќ.