почетна

city=community

20

Работилници

10

Изведени урбани интервенции

20

Онлајн обуки

300

Студенти

АКТИВНИ ОБУКИ

Македонски јазик

српском језику

Академија за Префинет Дизајн

РАБОТИЛНИЦИ